دسته بندیسینمایی و تلویزیون

سیمپسون ها

پیشگویی های واقعی سیمپسون ها

۳۰ سال از زمانی که اولین اپیزود از سریال کارتونی سیمپسون ها (The Simpsonns) می‌گذرد. در این سریال پیش‌بینی های زیادی در مورد آینده جهان شده است که مشهورترین آن‌ها انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا است.