نویسندهمسعود معاونی

قانون نردبان در تصمیم گیری

قانون نردبان در تصمیم‌گیری

درگیر شدن در فعالیت‌های روزمره باعث می‌شود تا افراد نتوانند به راحتی تصمیمات مهم مورد نیاز خود را بگیرند. این موضوع برای مدیران کسب و کارها اهمیت بیشتری می‌یابد. زیرا مواجه شدن با چالش‌های متعدد در محل کار، آمادگی ذهنی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد. محتوای این مقاله را از طریق فایل صوتی زیر…