چگونه در محل کار جذاب و با نفوذ باشیم؟

چگونه در محل کار جذاب و با نفوذ باشیم؟

جذابیّت چیزی است که کاملا از زیبایی ظاهری جدا می‌باشد. یک فرد جذاب الزاما نباید دارای چهره زیبایی باشد. عوامل مهمی در ایجاد جذابیّت موثر هستند. جذابیّت در کسب و کار می‌تواند باعث شود تا تعامل بهتری با سایر کارمندان ایجاد شود و بسیاری از نارسایی‌ها در محل کار به حداقل برسد. در ادامه به بررسی مهمترین عوامل در جذابیت کاری می‌پردازیم.

عوامل جذابیت در محیط کاری

مدیر جذاب
مدیر جذاب
  • ظاهری آراسته و پیراسته داشته باشیم: متب و تمییز بودن در عین هماهنگی و سادگی در پوشش می‌تواند بسیار جذاب باشد. آراستگی ظاهری یک فرد می‌تواند تاثیر روانی مثبتی را بر روی دیگران بگذارد. کثیف‌بودن و ژولیدگی، یک فرد را بی‌ارزش جلوه می‌دهد و میزان اثرپذیری و توجه به او را کاهش می‌دهد.
  • پرحرف نباشید: سکوت تاثیر ذهنی و روانی خوبی را بر روی اطرافیان می‌گذارد. سکوت و گوش دادن بیشتر، یک فرد را عاقل‌تر، با تجربه‌تر و قابل اعتماد‌تر نشان می‌دهد. سکوت منطقی می‌تواند توانایی شنیدن فعال در افراد را تقویت کند.
  • قاطعیت داشته باشید: کسانی که شخصیت قاطعی دارند معمولا هدف‌های مشخصی دارند و برای خود برنامه‌های مدون و ارزش‌های معینی را تعیین می‌کنند.
  • نرم و ملایم سخن بگویید: در برخورد با یک شخص عصبانی که داد و بی‌داد می‌کند، آرامش خود را حفظ کنید و با متانت با او سخن بگویید.
  • محترم باشید: و به دیگران هم در هر وضعیتی احترام بگذارید.
  • شوخی نکنید امّا همیشه متبسم باشید: شوخی زیاد به تدریج مرزهای ادب و احترام را از بین می‌برد و چه بسا که به بی‌احترامی و توهین به دیگران منجر شود.
  • امیال و غرائز خود را پنهان کنید: فشارهای کاری و هیجانات مختلفی ممکن است در محیط کسب و کار بوقوع بپیوندد. کنترل امیال و مدیریت هیجانات یکی از ویژگی‌های افراد سالم است.
  • مسئولیت‌پذیری: اگر فردی در محیط کار بتواند مسئولیت‌هایی که به او سپرده شده است را به درستی انجام دهد و حتی به دیگران در انجام درست وظایف کمک کند می‌تواند مورد احترام بسیاری قرار گیرد و جذاب بنظر برسد.
  • وفاداری: این که در محیط کار بتوانیم راز افراد دیگر را حفظ کنیم و معتمد دیگران شویم، می‌تواند برروی جذابیّت ما تاثیر بگذارد.
  • صادق بودن: اهل دورویی و ریاکاری نباشیم و سعی کنیم همیشه با شجاعت و شهامت به دنبال حقیقت باشیم.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *