کتاب یا پول ؟ کدام یک برای شما مهمتر است ؟ برای من پول از کتاب مهمتر است چون تا پولی نباشد کتابی نخواهد بود . اگر پول نداشته باشید کتابی نخواهید خرید و اگر کتابی نخرید آگاه نمی شوید و اگر آگاه نشوید نمی توانید پول در بیاورید و اگر پول در نیاورید نمی توانید کتاب بخرید و اگر … . من این چرخه را چرخه خرد می نامم . آری این چرخه خرد و دانایی من است (شکل زیر) .

چرخه خرد و دانایی
چرخه خرد و دانایی

خیلی از افراد دانایی را بی ارتباط با پول می دانند اما من معتقدم که دانایی دقیقا مرتبط با پول است . حتی من معتقدم که پول شاهرگ حیاتی دانایی و آگاهی است و البته و صد البته که دانش نبض حیات پول است و پول بدون دانش به ناکجاآباد خواهد رفت .

اگر جمله بالا را درست فرض کنیم باید به این نتیجه برسیم که همیشه بایستی پولدارترها خردمندان هر جامعه باشند و بی پول ها کم بهره ها از خرد !!!

من درباره جوامع دیگر اطلاعاتی ندارم امّا باید عنوان کنم که با کمال تاسف و تاثر حقیقت جامعه ایران همانگونه است که در بالا گفتیم . وضعیت اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی سالیان اخیر در جامعه ایران باعث گردیده است که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از جامعه ایران به طور کامل رخت بربندد و بسیاری از کسانی که از لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار ندارند کتاب را یک چیزی غیرضروری و بعضا غیرقابل دسترس بدانند ( افزایش شدید قیمت کتاب در سالیان اخیر).

راهکار چیست ؟

کتاب یا پول ؟
کتاب یا پول ؟

در اقتصاد برای مشکلات مالی و تورمی همواره راهکارهای گوناگونی را ارائه می دهند . مثلا اقتصاد دانان معتقدند که برای رونق اقتصادی باید گردش مالی در یک جامعه افزایش یابد . آنها معتقدند که با گردش مالی ، انگیزه کسب و کارها برای تولید و بهره وری افزایش خواهد یافت .

راهکار فوق در اقتصاد ثابت شده است . اگر این راهکار را در مورد کتاب هم اجرا کنیم ، موفقیت زیادی نصیب کشورمان خواهد شد . اگر جامعه ایرانی تا می تواند پول و کتاب را در جامعه به گردش در آورد (قرض الحسنه کتاب و پول) می تواند بر بسیاری از مشکلات غلبه کند و به یک جامعه رویایی تبدیل شود .

اقتصاد و آگاهی دو بعد مهم در ایجاد یک فرهنگ مدرن و مترقی می باشند که می توانند یک جامعه را به اوج آمال و آرزوهایش برسانند .

باید توجه داشت که کتاب می تواند مفاهیم مهمی از فرهنگ ، اقتصاد ، ادبیات ، تاریخ ، مذهب ، جغرافیا ، سیاست ، ورزش ، آگاهی و انواع علوم تجربی را به صورت عادلانه بین اعضای یک جامعه توزیع کند . هرگز فراموش نکنیم که پول و کتاب را به همدیگر قرض دهیم ، ممارست در این کار دوستانی وفادار ، همیشگی و صمیمی برای ما به ارمغان خواهد آورد .

مطلب مشابه : کتابخوان ها چگونه موجوداتی هستند ؟

پیروز و مانا باشید .

مسعود معاونی

۱۸ دی ماه ۹۷

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *