صفری که باید از اقتصاد ایران حذف گردد !!!

صفری که باید از اقتصاد ایران حذف گردد !!!

زمان مطالعه: 2 دقیقه

صفر همیشه بد است . چی توی کارنامه باشد ، چی توی دفترچه بانکی !!! البتّه جایگاه این صفر هم خیلی مهم است . مثلا اگر صفر جلوی ۲۰ توی کارنامه باشد حذف آن نتایج بدی دارد . یا اینکه حذف صفرهای حسای یک مولتی میلیاردر کار بسیار ، بسیار زشتی است !!! حالا مسئولان تصمیم دارند چندتا از این صفرها را از اقتصاد رو به زوال ایران حذف کنند .

حذف 4 صفر از پول ملی
حذف ۴ صفر از پول ملی

حالا قرار است بانک مرکزی ایران ۴ صفر از واحد پول ملی را حذف کند . پول ملی که در چند ماهه اخیر دارای شدیدتریت اُفت ها گردیده است . حالا باید فقط منتظر ماند و دید لایحه ای که دولت برای حذف صفر از پول ملی تداراک دیده است چه کمکی می تواند به اقتصاد ضعیف و بیمار ایران بنماید .

آیا حذف صفر از پول ایران می تواند به عنوان نوشدارویی برای اقتصاد بحران زده ایران محسوب شود ؟ سئوالی که درباره آن نظریات و تئوری های مختلفی وجود دارد .

یکی از اهداف حذف صفر از پول ملی ایران کنترل تورم افسار گسیخته موجود در جامعه ایران می باشد . تورمی کگه بیش از هر چیزی بی لیاقتی مسئولان ایرانی را نشان می دهد . مسئولان بانک مرکزی مدعی هستند این کار (حذف صفر از پول ملی ) می تواند باعث اعتبار بخشی مجدد با اقتصاد بی اعتبار و بدون آبروی ایران شود .

البتّه مناسب است که مسئولان مالی و سیاسی ایران مبارزه با فساد و رانت را هم به عنوان ابزاری برای کنترل کاهش ارزش پول مالی در نظر بگیرند . آن چه مهم است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد این است که تنها تغییر واحد پول یا حذف صفر نمی تواند اقتصادایران را نجات دهد . بلکه اجرای سیاست های شفاف و درست مالی می تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بنماید .

رونمایی از ایران چک های جدید با حذف ۴ صفر

مردم مظلوم ایران (یادش بخیر ، همیشه این جمله را برای مردم فلسطین ، لبنان ، عراق ، یمن و بوسنی و هرزگوین می گفتیم) در حال حاضر در زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی در حال خردشدن و بلکه له شدن هستند . امید به آنکه غیرت مسئولان ایرانی بار دیگر بجوشد و فکری به حال وضعیت مردم خود نمایند .

محتوای توصیه شده : کتاب یا پول ؟

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *