دسته بندیطنز

ارث پدری

داستان ارث پدری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پیرمردی بود که ۷ پسر پررو و گُنده‌گو داشت که به او می‌گفتند تو هیچ چیزی برای ما به ارث نگذاشته‌ای که ما با آن به خوشی بپردازیم! آنان قبل از مرگ پدر طمع ارث پدری داشتند.

با هم بخندیم

با هم بخندیم ۱

زمان مطالعه: ۲ دقیقه جدیدترین لطیفه ها و جوک های بامزه

خندیدن درمان هر درد بی درمانی است. لطیفه گفتن هنری است که ایرانیان در آن زبانزد هستند. بیان مسائل روز جامعه در قالب لطایف بامزه می‌تواند فشار روحی را از روی جامعه کم کند و از طرف جنبه آموزشی و فرهنگ‌سازی هم داشته باشد.