دسته بندیسیاسی

دکتر حسن روحانی

دکتر روحانی : ما حاضریم توبه آمریکا را بپذیریم ؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه جناب دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در روز گذشته در جمع سفرای خارجی حاضر در ایران فرموده اند که حاضرند توبه آمریکا را بپذیرند . در باب این مسئله چند نکته وجود دارد که جا دارد به بررسی آنها بپردازیم : نکته اول : غالبا کسی توبه می کند که خطای خود…

عشق و عاشقی

زندگی مثل عاشقی است ، هرچه عاشق تر باشی ، دردمندتری !!!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه عشق زیباست . عاشق کور می شود و فقط زیبایی را می بیند . هرچه به شدت عشق یک عاشق افزوده شود او تنها و تنها زیبایی را می بیند . زیبایی چنان حظی به عاشق می دهد که او حاضر نیست هیچ چیز دیگر را ببیند . عاشق چنان محو زیبایی ها می شود…