دسته بندیداستانی

ارث پدری

داستان ارث پدری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پیرمردی بود که ۷ پسر پررو و گُنده‌گو داشت که به او می‌گفتند تو هیچ چیزی برای ما به ارث نگذاشته‌ای که ما با آن به خوشی بپردازیم! آنان قبل از مرگ پدر طمع ارث پدری داشتند.

داستان دو خر کسب و کاری

داستان دو خر و شباهت آن با کسب و کارهای ایرانی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه سکانس اوّل کشاورزی پیر به همراه پسرش در مزرعه‌ای با هم کار می‌کردند. آن‌ها دو خر داشتند که هر کدام از این خرها دارای ویژگی‌های اخلاقی منحصربفردی بودند. یکی از خرها چموش و از کارگریز بود و با عرعر کردن و جفتگ‌اندازی از زیر کار شانه خالی می‌کرد(چقدر شبیه بعضی از کارمندان ایرانی بوده ((:…