دسته بندیخانواده

انتظارات مرد از همسرش

انتظارات مرد از همسرش | مردها از زنان چه توقعاتی دارند؟

انتظارات مرد از همسرش متنوع هستند و بر حسب روحیات هر فردی تعیین می‌شوند اما برخی از توقع‌ها در اکثر مردان وجود دارد که انتظار دارند، همسرشان به آن توجه کند.

مراحل رابطه جنسی در مرد وزن

سیکل رابطه جنسی در مرد و زن

رابطه جنسی یکی از نیازهای هر دو جنس مرد و زن است. هرچند که در ایران به علّت سنت‌های خاص و محدودیت‌های مذهبی کمتر در رابطه با آن صحبتی می‌شود امّا در سالیان اخیر و با رشد رسانه‌های اجتماعی امکان اطلاع‌رسانی و آموزش بیشتر فراهم شده است.