دسته بندیاندیشه

مهارت مطالعه

آشنایی با مهارت مطالعه

افراد در هر سطح و هر جایگاه شغلی که باشند نیاز به یادگیری موضوعات جدیدی خواهند داشت. از طریق مشاهده، تحقیق، مطالعه، تجربه کردن، تکرار و.. می‌توان فرآیند یادگیری را تسریع نمود. همیشه مطالعه به عنوان یک شیوه مناسب برای یادگیری عمیق مطرح بوده است. به همین دلیل باید به مهارت مطالعه توجه کنیم و سعی در تقویت آن داشته باشیم.

تغییر طرز تفکر

تغییر طرز تفکر

تغییر طرز تفکر می‌تونه در بسیاری از موارد دیدگاه ما رو انسبت به خیلی موضوعات عوض کنه. تغییر دادن طرز تفکر کار خیلی سختی نیست فقط لازمه جهت نگاهمون را به موضوعات تغییر بدهیم، همین